Nordic Energy Audit Database

 NEAD®

NEAD® Management 

- Energiledning för företag

NEAD® Governance 

Energiledning för offentliga aktörer och nätverk

Skärmklipp

Kontakta oss för offertförslag!

NEAD® - En molnbaserad energiledningsplattform

NEAD® digitaliserar, visualiserar och analyserar energi- & klimatdata för organisationer, både privata och offentliga.

Plattformen möjliggör ett kontinuerligt energiledningsarbete, vilket ofta saknas för de flesta verksamheter. Förutom att strukturera och möjliggöra kontinuerligt energiledningsarbete innehåller plattformen bland annat en databas med resultatet från över 1000 tidigare energikartläggningar och över 6000 åtgärdsförslag till energibesparingar. Detta möjliggör identifieringen av effektiviseringsområden på helt nya sätt. 

NEAD® innehåller bland annat:

NEAD® kan användas som verktyg i arbetet med kontinuerliga förbättringar i verksamheten, vilket bland annat är ett krav för att certifieras enligt ISO-50001, och som uppfyller Miljöbalkens krav på egenkontroll gällande energianvändning.

NEAD® för företag, myndigheter och politiska organisationer samtidigt i ett nätverk. Att använda den på lokal, regional och nationell nivå innebär att man kan jämföra, utvärdera och följa upp energistatistik mot klimatmål.

NEAD® kan användas för olika syften: