Nordic Energy Audit Database

NEAD®

NEAD® Management

- Energiledning för företag

 • Energiledning på en enskild site

 • Möjliggör kontinuerlig uppföljning av energi och CO2 - utsläpp

 • ISO 50001-kompatibel & uppfyller miljöbalkens krav på egenkontroll av energianvändning

 • Bygg egna, specifika, KPI:er

 • Förbättrad arbetsmiljö genom plattformsstöd

 • Benchmarking mot andra inom samma bransch

 • Databas över ca 6000 energieffektiviserings-åtgärder

NEAD® Governance

Energiledning för offentliga aktörer och nätverk

 • Uppföljning och övervakning av större nätverks energianvändning och CO2 - utsläpp

 • Uppföljning av energieffektivisering inom ditt nätverk

 • Möjlighet att bedöma effektiviseringspotential och mest kostnadseffektiva åtgärder

 • Benchmarking, internt och externt

 • Databas över ca 6000 energieffektiviserings-åtgärder

Skärmklipp

Kontakta oss för offertförslag!

NEAD® - En molnbaserad energiledningsplattform

NEAD® digitaliserar, visualiserar och analyserar energi- & klimatdata för organisationer, både privata och offentliga.

Plattformen möjliggör ett kontinuerligt energiledningsarbete, vilket ofta saknas för de flesta verksamheter. Förutom att strukturera och möjliggöra kontinuerligt energiledningsarbete innehåller plattformen bland annat en databas med resultatet från över 1000 tidigare energikartläggningar och över 6000 åtgärdsförslag till energibesparingar. Detta möjliggör identifieringen av effektiviseringsområden på helt nya sätt.

NEAD® innehåller bland annat:

 • Strukturerad redovisning och visualisering av energianvändning och CO2-utsläpp

 • Redovisning av energibesparingspotential

 • Kunskapsdatabas över energieffektiviseringsåtgärder samt hänvisning till BAT-dokument

 • Identifiering av effektiviseringsområden genom benchmarkingmöjligheter

NEAD® kan användas som verktyg i arbetet med kontinuerliga förbättringar i verksamheten, vilket bland annat är ett krav för att certifieras enligt ISO-50001, och som uppfyller Miljöbalkens krav på egenkontroll gällande energianvändning.

NEAD® för företag, myndigheter och politiska organisationer samtidigt i ett nätverk. Att använda den på lokal, regional och nationell nivå innebär att man kan jämföra, utvärdera och följa upp energistatistik mot klimatmål.

NEAD® kan användas för olika syften:

 • Myndigheter: Sätta mål, kontroll och uppföljning av såväl klimatarbete och effekten av stödjande åtgärder.

 • Industri och fastighetsägare: Verktyg för en kvalitetssäkrad och kontinuerlig energiledning.

 • Teknikkonsultföretag: Verktyg som skapar trovärdighet och förenklar arbetsprocessen.