DIN ENERGILEDNINGSRESA BÖRJAR HÄR!

Vi hjälper företag att nå effektiv energiledning med vår ledande områdesexpertis och forskningsbaserade metoder. Vi tar ett unikt helhetsgrepp kring energifrågans komplexitet, sprunget ur ledande forskning och mångårig erfarenhet 

Nordic Energy Audits implementering av energiledning: 

Nordic Energy Audits process för att implementera effektiv energiledning hos en organisation är sprunget ur ett forskningsbaserat ramverk som framtagits för att adressera fokusområden för just detta ändamål. Fokusområdena representerar huvudkategorier som NEA, genom marknadsanalyser och forskning, har identifierat som viktiga för ett företags möjlighet att bedriva effektivt energiledningsarbete. 

Genomlysning av befintligt energiledningsarbete 

Utbildning och förändringsarbete enligt revisionsresultat


Integrering av mätmetoder/anpassning av energiledningsplattform 


Paketerbjudande

Genomlysning av energiledning

Mål och syfte

Leverabler

Potentialworkshop

Mål och syfte

Målet är att deltagarna ska få ökad kännedom om energifrågans bredd och hur organisationens utmaningar kan kategoriseras inom begreppet energiledning. Efter denna workshop har deltagarna fått ökad kännedom om sina primära utmaningar samt ser sin roll i lösningsarbetet mot den större visionen. 

Leverabler

Digital energiledning

Magnus Tyrberg, Energisamordnare, Södra Cell Mönsterås: 

”Projektet genomfördes under drygt ett år, där även ett examensarbete inkluderades. Nordic Energy Audit’s gedigna kunskaper inom energi i industrin kom väl till nytta under projektet och utkomsten blev en rad modifieringar i programvaran NEAD®. Den största bedriften blev att kunna göra exergi-analys i realtid på massabruket, vilket banar väg för kommande förbättringar. Allt detta ger en mycket lovande förhoppning om framtiden för Nordic Energy Audit och vidare utveckling av verktyget NEAD®.”