Din energiledningsresa börjar här!

Vi hjälper företag att nå effektiv energiledning med vår ledande områdesexpertis och forskningsbaserade metoder. Vi tar ett unikt helhetsgrepp kring energifrågans komplexitet, sprunget ur ledande forskning och mångårig erfarenhet 

Vad är energiledning?

Energiledning är en strategisk metod för att maximera effektiviteten i energianvändningen och säkerställa långsiktiga besparingar. För att uppnå detta är det avgörande hur du organiserar och leder ditt dagliga arbete. Genom att införa ett energiledningssystem som exempelvis vårt, NEAD®, skapar du en strukturerad och effektiv process. På så sätt kan du samordna, styra och genomföra åtgärder som ständigt förbättrar ditt energiarbete. 

Att ta kontroll över din energianvändning leder inte bara till att du sparar pengar, utan du uppnår en rad fördelar för hela organisationen. Utforska potentialen och ta steget mot en smartare och mer hållbar energihantering med energiledningssystemet som verktyg!

Energimyndigheten om energiledning >

Nordic Energy Audits implementering av energiledning: 

Nordic Energy Audits process för att implementera effektiv energiledning hos en organisation är sprunget ur ett forskningsbaserat ramverk som framtagits för att adressera fokusområden för just detta ändamål. Fokusområdena representerar huvudkategorier som NEA, genom marknadsanalyser och forskning, har identifierat som viktiga för ett företags möjlighet att bedriva effektivt energiledningsarbete. Hur vi arbetar tillsammans

Våra paketerbjudanden

Genomlysning av energiledning

Mål och syfte

Leverabler

Potentialworkshop

Mål och syfte

Målet är att deltagarna ska få ökad kännedom om energifrågans bredd och hur organisationens utmaningar kan kategoriseras inom begreppet energiledning. Efter denna workshop har deltagarna fått ökad kännedom om sina primära utmaningar samt ser sin roll i lösningsarbetet mot den större visionen. 

Leverabler

Digital energiledning

Magnus Tyrberg, Energisamordnare, Södra Cell Mönsterås: 

”Projektet genomfördes under drygt ett år, där även ett examensarbete inkluderades. Nordic Energy Audit’s gedigna kunskaper inom energi i industrin kom väl till nytta under projektet och utkomsten blev en rad modifieringar i programvaran NEAD®. Den största bedriften blev att kunna göra exergi-analys i realtid på massabruket, vilket banar väg för kommande förbättringar. Allt detta ger en mycket lovande förhoppning om framtiden för Nordic Energy Audit och vidare utveckling av verktyget NEAD®.”