MYNDIGHETER

Case

CAMS

Marit Ragnarsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län: 

”Pilotprojektet hade inte varit möjligt att genomföra utan Nordic Energy Audit AB kompetens och erfarenhet vad gäller energikartläggningar och digital datahantering. Den plattform som testats för data ur energikartläggningar har visat sig lätt att använda med många potentiella utvecklingsmöjligheter som vi som länsstyrelser ser som nödvändigt för att vi ska kunna arbeta på ett rationellt sätt med energi- och klimatfrågor.

Nordic Energy Audit AB har haft förmågan att ur ett helhetsperspektiv leverera slutsatser och rekommendationer för det fortsatta arbetet, även i transnationell kontext. Arbetet har levererats helt enligt projektplanen med smidigt och professionellt bemötande, varför vi kan rekommendera Nordic Energy Audit AB för liknande uppdrag.”


Enerlean

Nawzad Mardan, Projektledare, Högskolan i Gävle:

”HiG har i projektet Enerlean använt Nordic Energy Audit’s verktyg NEAD för sammanställning och uppföljning av företagens energiarbete. Det har inneburit att projektet haft en uppsättning verktyg som stödjer nätverkande, planering och uppföljning av energirelaterade delar av arbetet. Den direkta nyttan av programvaran är att data samlas in på ett mycket effektivt och strukturerat sätt och tiden för energikartläggningen kan minskas tack vare programvaran.”