Industri

NEA och Södra Cell: revolutionerande digitalisering för energidatahantering inom industrin

Digitalisering och energieffektivisering är avgörande i dagens industriella landskap. Men hur kan vi hantera de enorma mängder energidata på ett strukturerat sätt? Nordic Energy Audit (NEA), ett innovativt företag avknoppat från Linköpings universitet, har skapat NEAD®, en revolutionerande energiledningsplattform som förändrar spelreglerna för energidatahantering inom svensk industri. Ett företag som har omfamnat denna teknik är Södra Cell, en kooperativ skogsägarförening som verkar inom skogsbruk, träprodukter, massa, papper och förnybar energi.

Framtvingad egenkontroll enligt Miljöbalken

En stark drivkraft bakom digitaliseringen av energidatahantering är Miljöbalkens krav på egenkontroll av energianvändning. Företag måste nu bevisa att de bedriver effektiv egenkontroll. NEAD® erbjuder en digital lösning som gör det möjligt för företag att på ett övertygande sätt uppfylla dessa krav och visa att de tar sitt ansvar på allvar.

NEAD® för industriföretag

NEAD® är en banbrytande energiledningsplattform som specifikt utformats för industriföretag. Plattformen möjliggör insamling och visualisering av energidata på ett strukturerat och standardiserat sätt över tid. Med NEAD® kan företag effektivisera sin energianvändning och optimera sina processer, vilket resulterar i betydande kostnadsbesparingar och minskad miljöpåverkan.

NEAD® har vidareutvecklats för att möta behoven hos svenska massabruk, och det första samarbetet i sitt slag har skett med Södra Cell. Med stöd från Energimyndigheten har NEA och Södra Cell utvecklat en skräddarsydd version av NEAD® som revolutionerar energidatahanteringen inom massabruk och pappersindustrin. Detta partnerskap strävar efter att främja energieffektivitet och hållbarhet inom dessa branscher.

Kvalitetssäkring av energikartläggning inom Södra

Södra Cell och NEA inledde sitt samarbete hösten 2017 med ett ambitiöst mål - att säkerställa att Södra Cell hade intern kompetens på samma nivå som certifierade energikartläggare. Detta var en nödvändighet för att uppfylla lagkravet om att genomföra energikartläggningar vart fjärde år. NEA utbildade över 10 personer inom energifrågor inom Södra Cell för att säkerställa att företaget hade den expertis som krävdes för att genomföra professionella energikartläggningar.

Projektets omfattning för svenska massabruk

Projektet för svenska massabruk, som genomfördes mellan augusti 2018 och november 2019, omfattade flera nyckelområden inom energiledning. Det inkluderade utvecklingen av en enhetlig taxonomi för energidata, energikartläggning och månadsenergirapportering, energiuppföljning, databashantering, sankey-diagram, benchmarking, nyckeltal, BAT, investeringsbedömningar, mervärdesanalyser, samt exergi- och förädlingsvärdesanalyser. Förvaltning och underhåll av NEAD®-plattformen var också en viktig aspekt av projektet.

Genom att möjliggöra strukturerad och standardiserad hantering av energidata hjälper NEA företag att optimera sin energianvändning och uppfylla lagkrav på egenkontroll. Samarbetet mellan NEA och Södra Cell stärker energieffektiviteten och hållbarheten inom massabruk och pappersindustrin och banar väg för en mer effektiv och miljövänlig framtid.