TA KONTROLL ÖVER ER ENERGIANVÄNDNING!


Vi är Nordic Energy Audit

NEA är ett techbolag avknoppat från Linköpings universitet. Forskningen som företaget är grundat på är idag ledande inom områden såsom industriell energikartläggning och energiledning, industriella energipolicys samt energi-benchmarking. Kärnverksamheten i företaget är avancerad energiledning och skräddarsydda digitaliseringslösningar för företag och myndigheter, tillsammans med energirelaterade utbildningspaket. 


"En värld utan förluster”

Vi vet att energi, resurser och tid kan används mer effektivt, bland annat genom ökad kunskap inom energi- och hållbarhetsfrågor. I vårt företag arbetar vi med just med detta - för en värld utan förluster.


Vi vill stärka våra kunders konkurrenskraft genom att tillhandahålla forskningsbaserad och analysdriven energiledning


Våra värdeerbjudanden

Våra energispecialister och vår programvara hjälper er att:

Effektiv energiledning kan minska kostnader med upp till 40 %, öka produktivitet, förbättra arbetsmiljö och reducera klimatpåverkan – samtidigt"

Frigör er potential att bli mer hållbara, nå betydande ekonomiska besparingar och nå era miljö- och energirelaterade mål, med hjälp av verktyg och forskningsbaserad kunskap från Nordic Energy Audits energiexperter .

Partners

Nyheter