Konsulting

Backad av forskning bidrar vi med nya metoder som löser verkliga problem för ett hållbart och energieffektivt samhälle.

Vi erbjuder ett brett spektra av konsulttjänster inom energiområdet. Dessa innefattar allt från teknisk expertis till energisamordning och potentialstudier.

Vi är även certifierade energikartläggare.

Detta gör vi genom att antingen tillhandahålla vår expertkunskap, stödja de organisationer som vill använda vår energiledningsplattform eller genom en kombination av dessa. Vi arbetar med olika former av rådgivning, utredningar och stöttning i förändringsarbete, både inom privat och offentlig sektor.

För att implementera energiledning hos företag använder vi oss av en kombination av workshops, konsulting och utbildning.

Kontakta oss gärna för offert!