Effektiv

Programvaran NEAD® bygger på 50 års världsledande forskning om energibesparingar inom industrin vid Linköpings Universitet. Den är exklusivt framtagen för att möta behovet av energiledning, energieffektivisering, planera byte till andra energislag och CO2-mål i verksamheten.

Vi hjälper dig att planera för energibesparing och därmed tillväxt – de hänger faktiskt ihop!

NEAD® erbjuder:

  • Digitaliseringsverktyg, information och kommunikationsteknik mellan människor, programvara för energiomställning genom halverad kostnad för energikartläggning med åtgärdsdatabas NEAD®.
  • Expertkonsulting inom energi och produktion.
  • Utbildning inom energieffektivisering.

Kontakta oss gärna på info@nordicenergyaudit.se