Våra värdeerbjudanden

Vi kombinerar ekonomisk, miljömässig och organisatorisk nytta – på riktigt.
Vi tror på långsiktighet och trovärdighet i allt vi tar oss för. Här kan du läsa mer om våra värdeerbjudanden. 

Våra konsulter och programvara hjälper Dig att:.

-Energikostnadsbesparingar upp till 40 %​

-Kontinuerlig kontroll av växthusgasutsläpp​

-Energiledning för ISO 50001-certifiering ​

- Strategisk energiledning i linje med ISO 14001​

- Konkurrensfördelar och stärkt varumärke​

- Skapa proaktiv organisation med tydliga ansvarsområden​

- Frigöra resurser för att få kunskap och kontroll över energifrågan​

- Din partner för ständig förbättring och kontinuerlig uppföljning av energiledningsarbetet