Kurser

Med våra akademiska rötter har vi stor erfarenhet av energikartläggning och utbildning inom energiområdet. Vi erbjuder kurser från den mest grundläggande nivån till högsta akademiska.

Nordic Energy Audit har en gedigen erfarenhet av forskning och utbildning. Utöver universitetsutbildningar har företaget t.ex. utbildat en stor andel av landets certifierade energikartläggare, en utbildning som baserades på energikartläggningsstandarden EN 16247-5. 

I dagsläget finns möjlighet att utbilda inom allt från grundläggande energilära till avancerade kartläggningskurser. Generellt består utbudet av tre nivåer, där nivå 1 är grundläggande och 2 & 3 mer avancerad. 

Varje utbildningstillfälle anpassas efter kundens behov och kan genomföras på plats hos kund eller online. Nedan följer några exempel på kurser. 

Nivå 1: Grundläggande 

Nivå 2: Avancerade 

Nivå 3: Avancerade, specialområden 

*Kursen syftar till att ge deltagaren förutsättningar för att certifieras till energikartläggare 

**Ingår i kurspaketet inför certifiering av energikartläggare. Kan även hållas separat. 


Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vårt kursutbud!