Konsulting

Backad av forskning bidrar vi med nya metoder som löser verkliga problem för ett hållbart och energieffektivt samhälle.

Vi erbjuder ett brett spektra av konsulttjänster inom energiområdet som innefattar allt från djupa, tekniska, utredningar till holistiska marknadsanalyser. Vårt breda kontaktnät inom både näringslivet & universitetsvärlden gör att vi kan ta oss an många typer av uppdrag. Vi är certifierade inom energikartläggning enligt lagen om energikartläggning i stora företag. Dessutom har vi utbildat många av de idag certifierade energikartläggarna i Sverige

Utöver konsulting bedriver vi även tillämpad forskning, bland annat inom exergianalys & resurseffektivitet.

Exempel på arbetsområden


  • Energikartläggning, mätning & loggning samt åtgärdsförslag och handlingsplaner

  • Tekniska utredningar, exempelvis inom Värmeåtervinning

  • Investeringsbedömningar och ansökningar till investeringsstöd (exempelvis Klimatklivet och liknande)

  • Potentialstudier

  • Marknadsanalyser

  • Tillämpad forskning

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!