Energy Management

Vi hjälper företag att nå effektiv energiledning med vår ledande områdesexpertis och forskningsbaserade metoder. Vi tar ett unikt helhetsgrepp kring energifrågans komplexitet, sprunget ur ledande forskning och mångårig erfarenhet.

Frigör er potential att bli mer hållbara, nå betydande ekonomiska besparingar och nå era miljö- och energirelaterade mål, med hjälp av verktyg och forskningsbaserad kunskap från Nordic Energy Audits energiexperter .

Nordic Energy Audits process för att implementera effektiv energiledning hos en organisation är sprunget ur ett forskningsbaserat ramverk som framtagits för att adressera fokusområden för just detta ändamål. Fokusområdena representerar huvudkategorier som NEA, genom marknadsanalyser och forskning, har identifierat som viktiga för ett företags möjlighet att bedriva effektivt energiledningsarbete. Huvudkategorierna utgörs av:

Genomlysning av energiledning eller Potentialworkshop är det första steget i processen att implementera energiledning. Båda dessa alternativ är förstudieliknande kartläggningar som utförs för att kartlägga organisationens energirelaterade nuläge, identifiera förbättringsarbetets förutsättningar samt ringa in primära fokusområden och utmaningar att arbeta med. Nedan presenteras övergripande våra paketerbjudanden för Genomlysning av energiledning och Potentialworkshop.

Genomlysning av energiledning

Mål och syfte 

Leverabler 

Potentialworkshop

Mål och syfte
Målet är att deltagarna ska få ökad kännedom om energifrågans bredd och hur organisationens utmaningar kan kategoriseras inom begreppet energiledning. Efter denna workshop har deltagarna fått ökad kännedom om sina primära utmaningar samt ser sin roll i lösningsarbetet mot den större visionen.

Leverabler 

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!