TA KONTROLL ÖVER DIN ENERGIANVÄNDNING!

Vi vet vilken utmaning industrin och andra verksamheter står inför, och vi vill hjälpa till att lösa dem. Därför ser vi till att energieffektivisera er verksamhet och erbjuda de verktyg som krävs för att ni ska bli motståndskraftiga.

Nordic Energy Audit (NEA) är ett techbolag avknoppat från Linköpings universitet. Forskningen som företaget är grundat på är idag ledande inom områden såsom industriell energikartläggning och energiledning, industriella energipolicys samt energi-benchmarking. Kärnverksamheten i företaget är avancerad energiledning och skräddarsydda digitaliseringslösningar för företag och myndigheter, tillsammans med energirelaterade utbildningspaket. 

Vår Vision

"En värld utan förluster”

Vi vet att energi, resurser och tid kan används mer effektivt, bland annat genom ökad kunskap inom energi- och hållbarhetsfrågor. I vårt företag arbetar vi med just med detta, för en värld utan förluster.

Vår Affärsidé

"Stärka våra kunders konkurrenskraft genom att tillhandahålla forskningsbaserad och analysdriven energiledning,."

Våra värdeerbjudanden

Våra konsulter och programvara hjälper dig att:

Effektiv energiledning kan minska kostnader med upp till 40 %, öka produktivitet, förbättra arbetsmiljö och reducera klimatpåverkan – samtidigt"

Frigör er potential att bli mer hållbara, nå betydande ekonomiska besparingar och nå era miljö- och energirelaterade mål, med hjälp av verktyg och forskningsbaserad kunskap från Nordic Energy Audits energiexperter .

Partners

Nyheter