Välkommen till Nordic Energy Audit!

Vi tar ett unikt helhetsgrepp kring energieffektivisering, energiledning och energipolicys genom innovationer från internationellt ledande forskning

Aktuellt

2021-10-11 NEA håller föredrag för EMTF - medlemmar

Gustav Andersson och Tomas Kindstedt höll föredrag idag för medlemmarna i Energi- och Miljötekniska Föreningen - EMTF om hur man i flerbostadshus kan spara flera TWh i Sverige genom att återvinna spillvatten. Detta med hjälp av svenska innovationer, om du missade tillfället kommer flera möjligheter. Håll utkik på EMTF:s hemsida!

2021-05-15 Forskning: Exergibaserade nyckeltal för massaindustrin

I dagarna blev forskningsrapporten "Benchmarking av massabruk genom exergibaserade nyckeltal" publicerad av Energiforsk. NEAs energispecialister har under det gångna året utfört projektet tillsammans med representanter från Södra Cell, SCA & Billerud Korsnäs.

Projektet syftade till att undersöka huruvida exergikonceptet, dvs. energikvalitet, kan användas för att jämföra och utvärdera resurseffektivitet hos tung processindustri. Resultaten visar på att man via en holistisk analys kan bestämma exergiförluster genom produktionsprocessen och identifiera förbättringsområden.

Rapporten hittar du här, men tveka inte att höra av dig till oss och våra energispecialister om du vill veta mer!

2021-04-26 NEA driver Ecoclimes industrisatsning

Nordic Energy Audit och Ecoclime fördjupar sitt samarbete där NEA kommer erbjuda Ecoclimes lösningar som har stor potential att ge omfattande energi- och miljövinster för Svensk Industri..

Från Ecoclimes pressmeddelande: "... Som följd av etableringen har vi avtalat om ett mer ingående samarbetet med Nordic Energy Audit där vi tillsammans kan erbjuda de analyser, den metodik och de teknologier som krävs för den här typen av mer omfattande och specialiserade industriprojekt".

Nordic Energy Audit ser fram emot att ytterligare kunna bidra till att stärka svensk industris konkurrenskraft och hållbarhetsarbete.

2021-03-09 Deadline för Energikartläggning i stora företag närmar sig!

I så fall är det just nu hög tid att planera för energikartläggningen! Senast sista maj 2021 ska alla verksamheter som går under lagen om energikartläggning för stora företag (EKL, 2014:266) lämna in den första delen av energikartläggningen.

I del 1 av 2 skall följande ingå:

  • Övergripande beskrivning av verksamheten

  • Plan för genomförandet av den detaljerade energikartläggningen (del 2 av 2)

  • Resultatet från åtgärdsförslagen rapporterade från förra energikartläggningen

Nordic Energy Audit är certifierade för energikartläggning och har erfarenhet av utformandet av styrmedlet, utbildning av många av landets idag certifierade energikartläggare samt genomförande av en mängd energikartläggningar.

Med vår molnbaserade plattform NEAD kan stor del av energikartläggningen digitaliseras, ni får ett verktyg som möjliggör analys, visualisering och benchmarking av er energiprestanda. Med NEAD och utbildning från oss skapas förutsättningar för att ni ska kunna göra kommande energikartläggningar i egen regi och bygga upp ökad kompetens internt!

Tveka inte på att höra av er till våra energispecialister så berättar vi mer!

Våra affärsområden

Vi hjälper företag att nå effektiv energiledning med vår ledande områdesexpertis och forskningsbaserade metoder

Vår Enterpriselösning för större nätverk av användare – privata som offentliga – som vill ha effektivare datahantering. Vi har lösningarna för att både uppfylla lagkrav samt analysera och öka kontrollen över energianvändningen.

Vi erbjuder ett brett spektra av konsulttjänster inom energiområdet. Dessa innefattar allt från teknisk expertis till energisamordning och olika typer av analyser och studier.


Från våra akademiska rötter har vi stor erfarenhet av energikartläggning och utbildning inom energiområdet. Vi erbjuder kurser från grundläggande nivå till högsta akademiska nivå.

Urval av referenser

CAMS

Marit Ragnarsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län:

”Pilotprojektet hade inte varit möjligt att genomföra utan Nordic Energy Audit AB kompetens och erfarenhet vad gäller energikartläggningar och digital datahantering. Den plattform som testats för data ur energikartläggningar har visat sig lätt att använda med många potentiella utvecklingsmöjligheter som vi som länsstyrelser ser som nödvändigt för att vi ska kunna arbeta på ett rationellt sätt med energi- och klimatfrågor.

Nordic Energy Audit AB har haft förmågan att ur ett helhetsperspektiv leverera slutsatser och rekommendationer för det fortsatta arbetet, även i transnationell kontext. Arbetet har levererats helt enligt projektplanen med smidigt och professionellt bemötande, varför vi kan rekommendera Nordic Energy Audit AB för liknande uppdrag.”


Enerlean

Nawzad Mardan, Projektledare, Högskolan i Gävle:

”HiG har i projektet Enerlean använt Nordic Energy Audit’s verktyg NEAD för sammanställning och uppföljning av företagens energiarbete. Det har inneburit att projektet haft en uppsättning verktyg som stödjer nätverkande, planering och uppföljning av energirelaterade delar av arbetet. Den direkta nyttan av programvaran är att data samlas in på ett mycket effektivt och strukturerat sätt och tiden för energikartläggningen kan minskas tack vare programvaran.”

Digital Energiledning

Magnus Tyrberg, Energisamordnare, Södra Cell Mönsterås:

”Projektet genomfördes under drygt ett år, där även ett examensarbete inkluderades. Nordic Energy Audit’s gedigna kunskaper inom energi i industrin kom väl till nytta under projektet och utkomsten blev en rad modifieringar i programvaran NEAD®. Den största bedriften blev att kunna göra exergi-analys i realtid på massabruket, vilket banar väg för kommande förbättringar. Allt detta ger en mycket lovande förhoppning om framtiden för Nordic Energy Audit och vidare utveckling av verktyget NEAD®.”

”Effektiv energiledning kan minska kostnader med upp till 40 %, öka produktivitet, förbättra arbetsmiljö och reducera klimatpåverkan – samtidigt"

Frigör er potential att bli mer hållbara, nå betydande ekonomiska besparingar och nå era miljö- och energirelaterade mål, med hjälp av verktyg och forskningsbaserad kunskap från Nordic Energy Audits energiexperter .

Vad vi gör

Vårt arbete med de Globala målen och Agenda 2030

Vår verksamhet vilar på tre ben:

Vår egenutvecklade energiledningsplattform NEAD® (Nordic Energy Audit Database)

Konsultverksamhet

Utbildning

Länk till inloggning i NEAD

Vår Vision

"En värld utan förluster”

Vi vet att energi, resurser och tid kan används mer effektivt, bland annat genom ökad kunskap inom energi- och hållbarhetsfrågor. I vårt företag arbetar vi med just med detta, för en värld utan förluster.

Vår Affärsidé

"Stärka våra kunders konkurrenskraft genom att tillhandahålla forskningsbaserad och analysdriven energiledning,."

Vi är medlem i