Energi-omställning

Nordic Energy Audit är ett uppstartsföretag med ursprung från Linköpings universitet, som är ett av världens ledande universitet inom hållbarhet och effektivare industriell energianvändning.

Vi skapar effektivare värdeflöde hos våra kunder genom energiomställning och sänkta energikostnader - upp till 20%


Nordic Energy Audit ABs vision är att:

verka för en ökad grad av energiomställning och effektivisering

Nordic Energy Audit ABs mission är att:

erbjuda verktyg som passar både den enskilde företagaren och myndighet, i arbetet med energiomställning likväl som energioptimering"