Energi-omställning

Nordic Energy Audit är ett uppstartsföretag med ursprung från Linköpings universitet, som är ett av världens ledande universitet inom hållbarhet och effektivare industriell energianvändning.

Vi skapar effektivare värdeflöde hos våra kunder genom energiomställning och sänkta energikostnader - upp till 20%


Nordic Energy Audit AB har visionen att:

verka för en ökad grad av energiomställning och effektivisering

Nordic Energy Audit AB's mission är att:

erbjuda verktyg som passar både den enskilde företagaren och myndigheten i arbetet med energiomställning likväl som energioptimering"