Välkommen till Nordic Energy Audit!

Vi tar ett unikt helhetsgrepp kring energieffektivisering, energiledning och energipolicys, genom innovationer från internationellt ledande forskning och gedigen erfarenhet inom området.

”Effektiv energiledning kan minska kostnader med upp till 40 %, öka produktivitet, förbättra arbetsmiljö och reducera klimatpåverkan – samtidigt"

Frigör er potential att bli mer hållbara, nå betydande ekonomiska besparingar och nå era miljö- och energirelaterade mål, med hjälp av verktyg och forskningsbaserad kunskap från Nordic Energy Audits energiexperter .

Affärsområden

Vi hjälper företag att nå effektiv energiledning med vår ledande områdesexpertis och forskningsbaserade metoder


Vår Enterpriselösning för större nätverk av användare – privata som offentliga – som vill ha effektivare datahantering. Vi har lösningarna för att både uppfylla lagkrav samt analysera och öka kontrollen över energianvändningen.


Vi erbjuder ett brett spektra av konsulttjänster inom energiområdet. Dessa innefattar allt från teknisk expertis till energisamordning och potentialstudier.Med våra akademiska rötter har vi stor erfarenhet av energikartläggning och utbildning inom energiområdet. Vi erbjuder kurser från den mest grundläggande nivån till högsta akademiska.


Nyheter

1/5 - 2020: NEA startar forskningsprojekt tillsammans med Energiforsk!

I dagarna fick NEA igenom ansökan om att bedriva ett forskningsprojekt baserat på det tidigare examensarbetet som gjordes mot Södra Cell. Projektet ska undersöka exergirelaterade nyckeltal för massaindustrin och förväntas vara klart i oktober/november nästa år. Energiforsk hemsida hittar du här!

15/3 - 2020: Första INTERREG- besök genomfört, övriga skjuts upp pga coronaviruset

Det första besöket var i Estlands huvudstad Tallinn där ett tiotal energikartläggare och myndighetspersoner deltog. Övriga besök i Lettland, Polen samt Ryssland skjuts upp på obestämd tid pga Corona-viruset. Vi på NEA ställer nu om och siktar på att bedriva verksamheten utan fysiska träffar.

27/2 - 2020: NEA öppnar Stockholmskontor!

Numera finns NEA även representerade i Stockholmsregionen. Vi sitter i THINGS lokaler, drottning Kristinas väg, på KTH-området.

20/2 - 2020: NEA:s grundare släpper ny bok!

Patrik och Magnus senaste bok om industriell energieffektivisering har släppts. Medförfattare är Patrik Rohdin vid energisystem på Linköpings universitet, Johan Wollin på Volvo CE samt Jakob Rosenqvist på Tranås energi. Boken "Introduction to Industrial Energy Efficiency: Energy Auditing, Energy Management, and Policy Issues" ger en systematisk överblick kring alla nyckelaspekter inom industriell energieffektivisering för olika sektorer.

20/11 - 2019: NEA deltar i EU-finansierat INTERREG-projekt

NEA vinner en upphandling med Länsstyrelsen Dalarna som uppdragsgivare i ett projekt som sträcker sig 1,5 år. I projektet ska bl.a. NEA:s mjukvara NEAD testat i pilotskala runt 5 östersjöländer, varav Sverige är ett. Läs mer här!

Vår Vision

"Medverka till att energifrågor på allvar blir en integrerad del i varje företagskultur för att uppnå både miljömässiga och ekonomiska vinster”

Vår Affärsidé

"Stärka företags konkurrenskraft genom att tillhandahålla forskningsbaserade och analysdrivna energiledningssystem"

Vi är medlem i