Välkommen till

Nordic Energy Audit

Vid Linköpings Universitet har forskning bedrivits i decennier om energieffektivisering och hur myndigheter och företag kan få kontroll över sin energianvändning. Innovationerna har knoppats av till startupföretaget Nordic Energy Audit, som utvecklat programvaran NEAD®

Med effektiv energiledning som grund pekar forskningen på effektiviseringar upp till 20%

- Vi visar hur

Vår vision är att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt, samtidigt som företag ska bibehålla sin konkurrenskraft

Vi är Nordic Energy Audit