Välkommen till

Nordic Energy Audit

Vid Linköpings Universitet har forskning bedrivits i decennier om energieffektivisering och energiledning. Innovationerna har knoppats av till startupföretaget Nordic Energy Audit, som utvecklat programvaran NEAD®.

Vi ser till att myndigheter och företag kan få kontroll över energianvändning.

Med effektiv energiledning som grund pekar forskningen på effektiviseringar upp till 20%

Vision

"Medverka till att energifrågor på allvar blir en integrerad del i varje företagskultur för att uppnå både miljömässiga och ekonomiska vinster”

Affärsidé

"Stärka företags konkurrenskraft genom att tillhandahålla forskningsbaserade och analysdrivna energiledningssystem"

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!