Nu får ni kontroll över er energianvändning!

Vi hjälper er att spara, både för minskade kostnader och för ett bättre klimat. Med vår kunskap och mjukvara NEAD kan vi förstå er verksamhet och minska er energianvändning. Låt internationellt ledande forskning hjälpa er.


Vi vet vilken utmaning industrin och andra verksamheter står inför, och vi vill hjälpa till. Därför ser vi till att energieffektivisera er verksamhet och erbjuda de verktyg som krävs för att ni ska bli motståndskraftiga.

NEA hjälper er att:

  • Kartlägga er energianvändning

  • Effektivisera er energianvändning

  • Följa upp er verksamhet

  • Benchmarking mot andra verksamheter inom er industri

  • Få tillgång till stor åtgärdsdatabas


”Effektiv energiledning kan minska kostnader med upp till 40 %, öka produktivitet, förbättra arbetsmiljö och reducera klimatpåverkan – samtidigt"

Frigör er potential att bli mer hållbara, nå betydande ekonomiska besparingar och nå era miljö- och energirelaterade mål, med hjälp av verktyg och forskningsbaserad kunskap från Nordic Energy Audits energiexperter .

Vår Vision

"En värld utan förluster”

Vi vet att energi, resurser och tid kan används mer effektivt, bland annat genom ökad kunskap inom energi- och hållbarhetsfrågor. I vårt företag arbetar vi med just med detta, för en värld utan förluster.

Vår Affärsidé

"Stärka våra kunders konkurrenskraft genom att tillhandahålla forskningsbaserad och analysdriven energiledning,."

Urval av referenser


CAMS

Marit Ragnarsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län:

”Pilotprojektet hade inte varit möjligt att genomföra utan Nordic Energy Audit AB kompetens och erfarenhet vad gäller energikartläggningar och digital datahantering. Den plattform som testats för data ur energikartläggningar har visat sig lätt att använda med många potentiella utvecklingsmöjligheter som vi som länsstyrelser ser som nödvändigt för att vi ska kunna arbeta på ett rationellt sätt med energi- och klimatfrågor.

Nordic Energy Audit AB har haft förmågan att ur ett helhetsperspektiv leverera slutsatser och rekommendationer för det fortsatta arbetet, även i transnationell kontext. Arbetet har levererats helt enligt projektplanen med smidigt och professionellt bemötande, varför vi kan rekommendera Nordic Energy Audit AB för liknande uppdrag.”


Enerlean

Nawzad Mardan, Projektledare, Högskolan i Gävle:

”HiG har i projektet Enerlean använt Nordic Energy Audit’s verktyg NEAD för sammanställning och uppföljning av företagens energiarbete. Det har inneburit att projektet haft en uppsättning verktyg som stödjer nätverkande, planering och uppföljning av energirelaterade delar av arbetet. Den direkta nyttan av programvaran är att data samlas in på ett mycket effektivt och strukturerat sätt och tiden för energikartläggningen kan minskas tack vare programvaran.”


Digital energiledning

Magnus Tyrberg, Energisamordnare, Södra Cell Mönsterås:

”Projektet genomfördes under drygt ett år, där även ett examensarbete inkluderades. Nordic Energy Audit’s gedigna kunskaper inom energi i industrin kom väl till nytta under projektet och utkomsten blev en rad modifieringar i programvaran NEAD®. Den största bedriften blev att kunna göra exergi-analys i realtid på massabruket, vilket banar väg för kommande förbättringar. Allt detta ger en mycket lovande förhoppning om framtiden för Nordic Energy Audit och vidare utveckling av verktyget NEAD®.”

Nyheter

Vi är medlem i