Koll på din energiförbrukning!

Vid Linköpings Universitet har det forskats i decennier om energieffektivisering som leder till att man kan få kontroll över sin energiförbrukning. Innovationerna har knoppats av till startupföretaget Nordic Energy Audit, som tagit fram programvaran NEAD®. Vi gör energikartläggningar som standardiserar, effektiviserar och samordnar arbetet. Vi pekar på energieffektiviseringar upp till 20 % och dessutom fördelaktigt i nätverk. I miljöbalken finns det lagstadgat att man med energikartläggningar ska ha egenkontroll.

Detta leder till att resurser för tillväxt frigörs.

Vi är Nordic Energy Audit, som tillhandahåller forskningsmässigt vedertagna metoder för att hjälpa till exempel industrin att att spara energi. Detta leder i sin tur till att klimatmålen i samhället nås.

Vi finns på Lead i Linköping.