Välkommen till oss på Nordic Energy Audit!

Vi hjälper företag och myndigheter att implementera effektiv energiledning genom innovationer från internationellt ledande forskning

Med effektiv energiledning kan energikostnaderna i ett företag minska med upp till 40%

Nyheter

1/5 - 2020: NEA startar forskningsprojekt tillsammans med Energiforsk!

I dagarna fick NEA igenom ansökan om att bedriva ett forskningsprojekt baserat på det tidigare examensarbetet som gjordes mot Södra Cell. Projektet ska undersöka exergirelaterade nyckeltal för massaindustrin och förväntas vara klart i oktober/november nästa år. Energiforsk hemsida hittar du här!

15/3 - 2020: Första INTERREG- besök genomfört, övriga skjuts upp pga coronaviruset

Det första besöket var i Estlands huvudstad Tallinn där ett tiotal energikartläggare och myndighetspersoner deltog. Övriga besök i Lettland, Polen samt Ryssland skjuts upp på obestämd tid pga Corona-viruset. Vi på NEA ställer nu om och siktar på att bedriva verksamheten utan fysiska träffar.

27/2 - 2020: NEA öppnar Stockholmskontor!

Numera finns NEA även representerade i Stockholmsregionen. Vi sitter i THINGS lokaler, drottning Kristinas väg, på KTH-området.

20/2 - 2020: NEA:s grundare släpper ny bok!

Patrik och Magnus senaste bok om industriell energieffektivisering har släppts. Medförfattare är Patrik Rohdin vid energisystem på Linköpings universitet, Johan Wollin på Volvo CE samt Jakob Rosenqvist på Tranås energi. Boken "Introduction to Industrial Energy Efficiency: Energy Auditing, Energy Management, and Policy Issues" ger en systematisk överblick kring alla nyckelaspekter inom industriell energieffektivisering för olika sektorer.

20/11 - 2019: NEA deltar i EU-finansierat INTERREG-projekt

NEA vinner en upphandling med Länsstyrelsen Dalarna som uppdragsgivare i ett projekt som sträcker sig 1,5 år. I projektet ska bl.a. NEA:s mjukvara NEAD testat i pilotskala runt 5 östersjöländer, varav Sverige är ett. Läs mer här!

Vår Vision

"Medverka till att energifrågor på allvar blir en integrerad del i varje företagskultur för att uppnå både miljömässiga och ekonomiska vinster”

Vår Affärsidé

"Stärka företags konkurrenskraft genom att tillhandahålla forskningsbaserade och analysdrivna energiledningssystem"

Vi är medlem i