Förbättra med kontroll

Nordic Energy Audit Database (NEAD®)

NEAD® – Resultatet av decenniers och aktuell fokuserad energiforskning från Linköpings Universitet.

NEAD® är en webbaserad energiledningsplattform, innehållande bland annat energiredovisningsmöjligheter, en kunskapsdatabas och utbildningsmöjligheter. I plattformen redovisar aktörer kontinuerligt energianvändning, uppnådda effektiviseringar samt registrerar energieffektiviseringsåtgärder online.

Verktyget gör det möjligt att överblicka stora mängder energidata och det blir därmed enkelt att allokera energianvändning.

Forskning gällande energieffektivisering har visat att med en strukturerad datahantering minskar tiden för energikartläggningar med 50% och med användandet av en kunskapsdatabas fördubblas antalet föreslagna energibesparingsåtgärder från kartläggningar. NEAD® gör just detta: Strukturerar och förenklar datahanteringen samt erbjuder en kvalitetssäkrad åtgärdsdatabas.

Mer konkret får användaren av NEAD® snabbt och enkelt en uppfattning av exempelvis följande faktorer:

  • Var energi används.
  • Vilka processer som använder energin.
  • Vilka primärbränslen som används.
  • Vilken energieffektiviseringspotential som finns.

NEAD® används i cykler, som visas i bilden till vänster, som möjliggör en konkret och kontinuerlig uppföljning av energianvändning och effekten av införda effektiviseringsåtgärder.

Energibalansen för aktören visualiseras genom att ange den primärenergi som tillförs. Dessutom illustreras även den mängd koldioxid som förknippas med primärenergin. Utsläppsfaktorerna kan självklart modifieras till den grad att den är representativ för varje enskild aktör och fall.

För att överblicka en större mängd aktörers energianvändning erbjuds översiktsvyn.