Databas

Spara resurser och växa!

Nordic Energy Audit Database - NEAD® är en stor databas med ett analysverktyg, 1000 tidigare energikartläggningar och 8000 förslag till energibesparingar, åtgärdsförslag. Detta med branschindelningar enligt SNI-koder. Med fördel jämför man prestanda med andra företag i samma bransch, storlek, lokalyta, per anställd och olika produktionsvolymer. På så sätt kan man peka på differenser och därmed hitta genomförbara energieffektiviseringar.

NEAD® förenklar arbetsprocesser genom att den bygger på det generella inom energiåtgärder som enkelt går att praktiskt tillämpa vid energiledning. Detta genom vedertagen forskning. Kostnad och tid för en energikartläggning blir halverad. Den visar dessutom EU kommissionens Best reference document, tekniker att överväga vid fastställandet av bästa tillgängliga teknik för industrin.

NEAD® kan användas i företag, av myndigheter och politiska organisationer samtidigt i ett nätverk. Att använda den på lokal, regional och nationell nivå innebär att man kan jämföra, utvärdera och följa upp energistatistik mot klimatmål.

  • Myndigheter: Sätta mål, kontroll och uppföljning av såväl klimatarbete och effekten av stödjande åtgärder och tillväxt.
  • Tillverkningsindustri: Verktyg för en kvalitetssäkrad energikartläggning till halverad kostnad. Snabbt hitta möjliga effektiviseringar.
  • Teknikkonsultföretag: Verktyg som skapar trovärdighet, förenklar arbetsprocessen. Dessutom ges möjligheter till bättre lönsamhet.