Energiledning?

Energiledning är ett brett begrepp som innefattar en mängd saker. Begreppet är en kombination av management-teknik och traditionella energitekniklösningar, där kärnfrågan är "hur hanteras energifrågor i organisationer?". I många fall ses energianvändning som någonting man inte kan påverka särskilt mycket, utan "bara finns där". Forskningen visar däremot på helt andra slutsatser.

Målet med energiledning är att minska energianvändningen genom effektiviseringar och forskning visar på kostnadsbesparingar från några procent, upp till 40%, varav en betydande del ofta kan ske utan investeringar.

"Energiledning på ett företag innebär implementering av energieffektiv teknik, men också implementeringen av arbetssätt kring hur teknik och processer används och samspelar på företaget"

Utformningen av strategier, organisation, kontroll och kultur är sällan optimala för en effektiv energiledning, som rätt implementerad kan ge stora fördelar - både ekonomiska och miljömässiga.

Vårt arbete kring energiledning med våra kunder är grundad i den världsledande forskning som några av grundarna bedrivit.