Nordic Energy Audit AB

din stabila partner i en föränderlig värld

Linköpings universitet är ett av världens ledande universitet inom hållbarhet och effektivare industriell energianvändning. Denna unika kunskap vill vi ta till vara, och skapa mervärde för våra kunder.

Vi skapar ett effektivare värdeflöde hos våra kunder genom sänkta energikostnader

Grundarna av Nordic Energy Audit AB har ansvarat för utvärderingen av Sveriges två största energikartläggningsprogram för små- och medelstora industriföretag, svenska energikartläggningsstödet och projekt Utveckling Högland.

Nordic Energy Audit ABs vision är att:

verka för en ökad grad av energieffektivisering i Norden, och övriga världen.

Nordic Energy Audit ABs mission är att:

erbjuda energikartläggningsverktyg som passar både den enskilde företagaren och lärosätet, såväl som den professionella energikartläggaren och energikonsulten"